„Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?1 Kor 10,16”.
Rekolekcje będą próbą ponownego spojrzenia na tajemnicę Eucharystii jako źródła życia i misji Kościoła, źródła osobistego życia duchowego kapłana oraz komunii wspólnoty parafialnej. Karmiąc się chlebem eucharystycznym – Ciałem Chrystusa przemieniamy się w Jego Ciało i stajemy się widzialnym znakiem Jego obecności w świecie, kontynuacją Jego obecności pośród tego świata. Konsekwencją nowości, jaką sprawia Eucharystia jest zmiana sposobu myślenia o Kościele, nowe spojrzenie na życie duchowe, odnowione pojęcie teologii moralnej, eschatologii a nawet ekologii „eucharystycznej”. W czasach kryzysu tożsamości i kontestacji Kościoła, rozumianego jedynie w sposób instytucjonalny, czymś niezbędnym wydaje się prezentacja odnowionego spojrzenie na tajemnicę Mistycznego Ciała Chrystusa, które karmione Eucharystią staje się zaczynem jedności i dąży do zjednoczenia wszystkiego w Chrystusie jako Głowie.
Rekolekcjonista
O. dr Piotr Andrukiewicz – redemptorysta, socjolog, wieloletni pracownik Radia Maryja, duszpasterz Polaków w Rzymie, obecnie rekolekcjonista mieszkający w Bardzie Śl., prowadzący serie rekolekcji dla kapłanów i wspólnot zakonnych męskich i żeńskich.